Fides lögmenn

FIDES lögmenn var stofnuð árið 2016 af Ólafi Kjartanssyni, lögmanni. FIDES bjóða trausta og áreiðanlega þjónustu á fjölbreyttum sviðum lögfræði. Má þar nefna kröfurétt, veðrétt, erfðarétt, einkalífsrétt, verktakarétt, félagarétt og stjórnsýslurétt.

Lögmenn stofunnar hafa mikla reynslu af málflutningi og hafa um árabil fengist við innheimtur og samningagerð og leyst úr flóknum úrlausnarefnum á sviði kröfu og samningaréttar.

Stofan býður upp á alla almenna þjónustu á sviði samninga- og skjalagerðar, skipti dánar- og þrotabúa og veitir ráðgjöf um erfðamál og lífeyrisréttindi.

Kappkostað er við að veita einstaklingum jafn sem fyrirtækjum fyrsta flokks lögfræðiþjónustu.

FIDES lögmenn starfa í samstarfi við Lausnir lögmannsstofu.

Nafnið

Heiti stofunnar er dregið af latneska orðinu Fides. Fides táknar traust og áreiðanleika í samskiptum.

FIDES lögmenn - við gætum þinna hagsmuna

 • Fasteignaréttur
 • Kröfuréttur
 • Samningaréttur
 • Skuldaskilaréttur
 • Bankaréttur
 • Veðréttur
 • Gjaldþrotaréttur
 • Erfðaskrá og dánarbúskipti
 • Persónuvernd
 • Friðhelgi einkalífs
 • Innheimtur
 • Málflutningur

2016 Fides lögmenn
2014-2016 Hilda ehf.
2012-2014 Drómi hf.
2005-2012 Þ&L lögmannsstofa

2018 Málflutningsréttindi fyrir Landsrétti
2007 Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi
2005 Cand.jur – Háskóli Íslands
1997 Stúdent –  Menntaskólinn i Reykjavík